14/24 2007-06-14 08:50 30 Taketomi - Michiyo in Kimono
30 Taketomi - Michiyo in Kimono
Camera information
Jalbum 8.5