13/24 2007-06-14 08:49 28 Taketomi - Michiyo in Kimono
28 Taketomi - Michiyo in Kimono
Camera information
Jalbum 8.5